Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení od 01.01.2016

Jak jste již zaznamenali od nového roku 2016 nám naše vláda přidala další povinnost podávat Kontrolní hlášení.

Kdo je povinnen podat Kontrolní hlášení?

Plátce, pokud uskutečnil nebo přijal ve sledovaném období zdanitelné plnění v tuzemsku nebo přijal nebo poskytnul úplatu na toto plnění.

Temín podání prvního Kontrolního hlášení za leden 2016 je 25.02.2016. Podává se pouze elektronicky. 

 Pokud plátce nepodá Kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit POKUTU ve výši

1.  1.000.- Kč pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván

2. 10.000.-Kč pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl vyzván správcem daně

3. 30.000.- Kč pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně či doplnění

4. 50.000.- Kč pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě