Ceník

Ke klientům přistupujeme velice individuálně, proto nemáme ceníkové ceny. Vše záleží na domluvě. Nejběžnější formou spolupráce je forma paušálu. Pro předběžnou nezávaznou kalkulaci využijte poptávkový formulář

 

Cena paušálu se vypočítává podle počtu položek v deníku. Částka se pohybuje v rozmezí od 20-30 Kč za položku. Za zpracování inventarizace všech účtů, roční účetní závěrky a následné daňové přiznání právnických a fyzických osob, včetně povinných příloh, jako je rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha, si účtujeme jednu paušální odměnu

 

U nás se zaměřujeme na víc, než na pouhé zpracování a zaúčtování položek.