Účetnictví

Vedení účetnictví obsahuje:

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí (účetní deník, hlavní kniha, evidence pohledávek a závazků, evidence majetku)
 • vyhotovení průběžných výsledků hospodaření dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování na úřadech

Za veškeré možné vzniklé nedostatky při vedení a zpracování účetnictví zodpovídá Constut Tax Ostrava s.r.o. Jsme pojištěni k odpovědnosti za finanční škodu vzniklou zákazníkovi v souvislosti s naší činností

Rychlé a přehledné vedení účetnictví

Při vedení účetnictví je naším základním cílem rychlost zpracování účetnictví a také jeho přehlednost. Jedna z funkcí účetnictví je průkaznost firmy, proto je důležité zpracovat ho během krátké doby, pravdivě, úplně, pečlivě a čitelně. Aby byla všechna kritéria splněna a klient nebyl zatěžován, jsou naše podmínky ve vedení účetnictví nastaveny ve smyslu maximální spolupráce.

Další služby:

 • sledování termínů - upozorňování klientů na splatnost záloh a doplatků daní, vč. zpracování příkazů
 • podklady pro bankovní a jiné úvěry, leasingové smlouvy apod.
 • zpracování statistických výkazů
 • vypracování interních směrnic klientů
 • zasílání výstupů a sestav dle požadavků klienta elektronickou poštou