Mzdový outsourcing

Mzdové účetnictví zpracované externě, neboli mzdový outsourcing, je moderní proces zpracování mzdového účetnictví. 

Výhody mzdového outsourcingu

Mezi přední výhody externího zpracování mzdového účetnictví, které vám zajistí  Consult Tax Ostrava s.r.o.patří  především úspora mzdových nákladů vynaložených na zaměstnance, ale také možnost přenesení odpovědnosti a rizik na náš  subjekt. Mimo to, veškerá komunikace probíhá elektronicky, čímž je zajištěn okamžitý přenos informací.

Žádný únik informací na vašem pracovišti o odměnách a výši mzdy.

Součástí mzdového účetnictví, které provádíme je:

  • kompletní zpracování mezd malých i velkých organizací,
  • vedení personální a mzdové evidence,
  • proces výpočtu mezd, srážek, daní a dalších odvodů,
  • zpracování ročního zúčtování,
  • zpracování přiznání k dani  z příjmů fyzických osob při souběhu zaměstnání,
  • zastupování před úřady sociálního a zdravotního pojištění, FÚ.
  • Vystavení ELDP a jeho odeslání na příslušnou správu sociálního zabezpečení