Kontrolní hlášení & EET

Poskytujeme veškeré účetní poradenství a účetní služby s ním spojené. Zkontrolujeme současnou formu účetnictví a převezmeme jeho vedení. Poskytujeme konzultace zaměřené na kontrolní hlášení a EET. Zastoupíme vás také při komunikaci s finančními úřady i zdravotními pojišťovnami.

 

  • Vedení účetnictví a daňové evidence
  • Kontrolní hlášení všech plátců DPH
  • Elektronická evidence tržeb neboli EET
  • Kontrola účetnictví dodaného klientem
  • Podklady a informace pro zahraniční investory
  • Komplexní účetní poradenství
  • Výstupní ukazatele pro řízení společnosti
  • Zpracování vnitřních předpisů účetní jednotky
  • Zajištění účetního auditu
 

Kontrolní hlášení od 01.01.2016

Jak jste již zaznamenali od nového roku 2016 nám naše vláda přidala další povinnost podávat Kontrolní hlášení.

Kdo je povinnen podat Kontrolní hlášení?

Plátce, pokud uskutečnil nebo přijal ve sledovaném období zdanitelné plnění v tuzemsku nebo přijal nebo poskytnul úplatu na toto plnění.

Temín podání prvního Kontrolního hlášení za leden 2016 je 25.02.2016. Podává se pouze elektronicky. 

 Pokud plátce nepodá Kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit POKUTU ve výši

1.  1.000.- Kč pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván

2. 10.000.-Kč pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl vyzván správcem daně

3. 30.000.- Kč pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně či doplnění

4. 50.000.- Kč pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtěVíce zde: https://www.cto-ucetnictvi.cz/kontrolni-hlaseni/