Ostatní daně

-  daně z převodu nemovitostí

-  daň dědická